Home Market Research Tổng quan thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam từ Kantar
Báo cáo tổng quan thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam từ Kantar

Tổng quan thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam từ Kantar

by DAM Global
1022 views

Chứng kiến những nhu cầu và hành vi mới của người tiêu dùng phát sinh trong thời gian COVID-19, điều này cũng dẫn đến những thay đổi trong môi trường bán lẻ. Mặc dù tất cả các kênh mua sắm đều đạt hiệu suất tốt, nhưng bối cảnh bán lẻ đã thay đổi và sẽ khác với những gì trước đây sau đại dịch COVID-19Chiến lược bán lẻ thích ứng không phải là một sự lựa chọn mà là điều cần thiết đối với các thương hiệu và nhà bán lẻ trong con đường từ phục hồi đến tăng trưởng.Dự đoán về thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam (VIET NAM OMNICHANNEL) từ Kantar trong dự đoán sau đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được sự thay đổi trong và sau COVID-19 để có được chiến lược phát triển phù hợp với kênh và hành vi người tiêu dùng.

Nguồn: Kantar Vietnam

Banner Ads Demo

Related Posts

Banner Ads Demo
Driving Growth with Data Analysis & Media

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept