Home Media WorldMedia Trends Những con số thống kê về các kênh Social Media đáng chú ý năm 2021-2021
Những con số thống kê về các kênh Social Media đáng chú ý năm 2021-2021

Những con số thống kê về các kênh Social Media đáng chú ý năm 2021-2021

by DAM Global
1731 views

Nhìn lại những con số liên quan đến các kênh truyền thông mạng xã hội Social Media của năm 2020. Các chỉ số về hành vi người dùng trên các nền tảng, sự hiệu quả của các bài viết và hiệu quả quảng cáo trên kênh Social Media.

Những thống kê về kênh Facebook đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Facebook đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Instagram đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Instagram đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Instagram đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Instagram đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Twitter đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Twitter đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh LinkedIn đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh LinkedIn đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Pinterest đáng chú ý 2020-2021
Những thống kê về kênh Pinterest đáng chú ý 2020-2021
Banner Ads Demo

Related Posts

Banner Ads Demo
Driving Growth with Data Analysis & Media

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept