Home Consumer Báo cáo thói quen và hành vi người tiêu dùng Việt Nam từ Euromonitor
Báo cáo nghiên cứu thói quen và hành vi người tiêu dùng Việt Nam

Báo cáo thói quen và hành vi người tiêu dùng Việt Nam từ Euromonitor

by DAM Global
2757 views

Với hơn 1000 chuyên gia nghiên cứu thị trường và chuyên gia tư vấn toàn cầu cung cấp thông tin thị trường, sách tham khảo, hồ sơ nghiên cứu doanh nghiệp và dự báo thị trường của trên 80 quốc gia. Mới đây Euromonitor đã công bố báo cáo về Thói quen và hành vi người tiêu dùng Việt Nam mới nhất của mình. Báo cáo được cập nhật hằng năm theo từng quốc gia để thấy rõ những đặc điểm của người tiêu dùng xung quanh các lĩnh vực.

1. Các chủ đề có trong báo cáo hành vi và thói quen người tiêu dùng:

  • Thói quen và hành vi sinh hoạt gia đình
  • Thói quen và hành vi ăn uống
  • Thói quen và hành vi trong công việc
  • Thói quen và hành vi giải trí
  • Thói quen và hành vi về sức khỏe
  • Thói quen và hành vi mua sắm
  • Thói quen và hành vi về các vấn đề xã hội và môi trường
  • Thói quen và hành vi sử dụng sản phẩm công nghệ

Nguồn: Euromonitor International

Banner Ads Demo

Related Posts

Banner Ads Demo
Driving Growth with Data Analysis & Media

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept